L'escola i tu
c/ Immaculada nº25–35 – 08017 Barcelona - Telèfon: 932 120 908 - Mail: infosarria@escolapia.cat

Redescobrim el Jardí de PapallonesRedescobrim el Jardí de Papallones

Amb l’ajuda de lupes hem trobat insectes, fruits i flors!

Al parvulari realitzem activitats d’observació, experimentació i interrelació amb el medi natural de l’Escola: l’hort, el bosc i l’aula de natura com a laboratoris vius on l’infant pot interactuar amb el seu entorn. Els alumnes observen el cicle vital de les espècies vegetals i l’efecte que hi tenen les estacions de l’any. També participen en el conreu de diferents plantes. D’aquesta manera, apropem els nens i les nenes al cultiu de plantes per fomentar actituds de cura, respecte i conservació dels éssers vius (plantes i animals) del nostre entorn més proper i del medi natural en general.

Mentre observem i experimentem posem en marxa el mètode científic (l’observació directa, els canvis, les variables, les prediccions, etc.) per arribar a un raonament més abstracte. Volem entendre el nostre entorn natural i comprendre que nosaltres, com a éssers vius, també en formem part i l’hem de respectar.