L'escola i tu
c/ Immaculada nº25–35 – 08017 Barcelona - Telèfon: 932 120 908 - Mail: infosarria@escolapia.cat

Informació i admissions curs 2017-2018Informació i admissions

 

CONTACTEU AMB NOSALTRES

Per tal de conèixer i rebre informació de l’Escola Pia Sarrià també realitzem VISITES INDIVIDUALITZADES en horari escolar per què les famílies puguin veure i observar l’escola mentre es duu a terme la tasca diària. Creiem que és la millor manera d’informar-vos.

Per concertar la visita podeu:

plantilla-image-mail-ok

plantilla-image-phoneok

plantilla-image-formulariok

 

 

JORNADES DE PORTES OBERTES

Cada curs escolar organitzem Jornades de Portes Obertes.  L’Escola obre les seves portes i dóna la benvinguda als seus visitants. Durant tot el matí s’informarà detalladament de tota l’oferta educativa i de serveis per al curs 2017-2018. A més, es realitzaran visites guiades per les instal·lacions.

Jornada de Portes Obertes 1: Dissabte 4 de febrer, de 9.30 a 13.30 h. Consulteu el programa de la Jornada

Jornada de Portes Obertes 2: Dissabte 4 de març, de 9.30 a 13.30 h. Consulteu el programa de la Jornada 

PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ 2017-2018

CALENDARI (PREVISIÓ DEL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT. PENDENT PUBLICACIÓ AL DOCG)

Les previsions del Departament d’Ensenyament  dels calendaris del procés de preinscripció i matrícula són:

  • Per als ensenyaments obligatoris i el segon cicle d’educació infantil (és a dir, des de P3 fins a 4t d’ESO): les dates previstes per lliurar la sol·licitud de preinscripció (sol·licitud de de plaça): del 23 de març al 4 d’abril.
  • Per a BatxilleratLes dates previstes per lliurar la sol·licitud de preinscripció (sol·licitud de de plaça): del 16 al 24 de maig

 

COM FUNCIONA EL PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ 2017-2018?

El primer pas per poder optar a una plaça escolar és la presentació de la sol·licitud de preinscripció dins del període establert pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

 Criteris d’admissió de la preinscripció del curs 2016-2017  DE P3, P4, P5, Educació Primària i ESO

En els darrers cursos, tots els alumnes que han optat com a PRIMERA OPCIÓ a P3 i 1r de primària HAN ESTAT ADMESOS.

Únicament quan no es disposin de places suficients per atendre les demandes, s’estableixen uns criteris de prioritat:

Criteris generals:

– Germans ja matriculats al centre o pares que treballin a l’escola: 40 punts.

– Criteris de proximitat al centre:

  • Domicili de la persona sol·licitant dins l’àrea de proximitat: 30 punts.
  • Adreça del lloc de treball d’un dels pares o tutors dins l’àrea de proximitat del centre: 20 punts.
  • Domicili al districte de Sarrià-Sant Gervasi: 15 punts.
  • Domicili al municipi de Barcelona: 10 punts.

– Si el pare o la mare, el tutor o la tutora, són beneficiaris de l’ajut de renda mínima d’inserció: 10 punts.

– Discapacitat de l’alumne/a, pare, mare o germà (mínim del 33%): 10 punts.

– En el cas de preinscripció per a 1r i 2n de batxillerat: punts corresponents a la nota mitjana de l’expedient d’ESO.

Criteris complementaris (només s’apliquen en cas d’empat en els criteris generals):

– Pel fet de formar part de família nombrosa o monoparental: 15 punts.

– Pel fet de tenir una malaltia crònica de l’alumne/a que afecti el seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs: 10 punts. Es preveu que el Departament d’Ensenyament elimini la condició de celíac per a l’obtenció de punts complementaris.

– Pel fet que el pare, la mare o germans escolaritzats siguin exalumnes del centre per al qual es presenta la sol·licitud: 5 punts.

 

Preguntes més freqüents sobre el procés de preinscripció per al curs 2017-2018

Podreu fer el seguiment de tot el procés de preinscripció (llistes baremades i llistes definitives) a la recepció principal de l’Escola.