L'escola i tu
c/ Immaculada nº25–35 – 08017 Barcelona - Telèfon: 932 120 908 - Mail: infosarria@escolapia.cat

Informació i admissions curs 2017-2018Informació i admissions

 

CONTACTEU AMB NOSALTRES

Per tal de conèixer i rebre informació de l’Escola Pia Sarrià també realitzem VISITES INDIVIDUALITZADES en horari escolar per què les famílies puguin veure i observar l’escola mentre es duu a terme la tasca diària. Creiem que és la millor manera d’informar-vos.

Per concertar la visita podeu:

plantilla-image-mail-ok

plantilla-image-phoneok

plantilla-image-formulariok

 

 PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ 2017-2018

CALENDARI 

El DOGC del 8 de març es publica la RESOLUCIÓ ENS/406/2017, de 24 de febrer, per la qual s’aproven les normes de preinscripció i matrícula d’alumnes als centres del Servei d’Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2017-2018.

 • Per a BatxilleratLes dates per lliurar la sol·licitud de preinscripció (sol·licitud de de plaça): del 16 al 24 de maig

 

COM FUNCIONA EL PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ 2017-2018?

El primer pas per poder optar a una plaça escolar és la presentació de la sol·licitud de preinscripció dins del període establert pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

En els darrers cursos, tots els alumnes que han optat com a PRIMERA OPCIÓ a P3 i 1r de primària HAN ESTAT ADMESOS.

Únicament quan no es disposin de places suficients per atendre les demandes, s’estableixen uns criteris de prioritat:

Criteris de prioritat per a l’ordenació de les sol·licituds

Per al 2n cicle d’educació infantil, l’educació primària, l’ESO i batxillerat, s’apliquen els següents:

 1. Criteris generals
  • Si hi ha germans matriculats al centre o el pare, mare, tutor legal hi treballa: 40 punts.
  • Per proximitat del domicili o del lloc de treball al centre sol·licitat en primer lloc (només una opció):
   • Domicili a l’àrea de proximitat del centre: 30 punts.
   • Lloc de treball a l’àrea de proximitat del centre: 20 punts.
   • Domicili al mateix municipi del centre: 10 punts.
   • A la ciutat de Barcelona, domicili al mateix districte del centre: 15 punts.
  • Si el pare, mare o tutor legal reben l’ajut de la renda mínima d’inserció: 10 punts.
  • Per discapacitat igual o superior al 33% de l’alumne o d’un familiar de primer grau: 10 punts.
  • En el batxillerat també es té en compte la nota mitjana.
 2. Criteris complementaris
  • Pel fet de formar part d’una família nombrosa o monoparental: 15 punts.
  • Si l’alumne té una malaltia crònica que afecti el sistema digestiu, endocrí o metabòlic (s’hi inclouen les persones celíaques): 10 punts.
  • Si el pare, mare, tutor legal o germà de l’alumne ha estat escolaritzat en ensenyaments declarats actualment gratuïts i universals (segon cicle d’educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria, PQPI i formació professional de grau mitjà) al centre sol·licitat en primer lloc: 5 punts.

 

Preguntes més freqüents sobre el procés de preinscripció per al curs 2017-2018

Podreu fer el seguiment de tot el procés de preinscripció (llistes baremades i llistes definitives) a la recepció principal de l’Escola.

 

 

 

JORNADES DE PORTES OBERTES

Cada curs escolar organitzem Jornades de Portes Obertes.  L’Escola obre les seves portes i dóna la benvinguda als seus visitants. Durant tot el matí s’informarà detalladament de tota l’oferta educativa i de serveis per al curs 2017-2018. A més, es realitzaran visites guiades per les instal·lacions.

Jornada de Portes Obertes 1: Dissabte 4 de febrer, de 9.30 a 13.30 h. Consulteu el programa de la Jornada

Jornada de Portes Obertes 2: Dissabte 4 de març, de 9.30 a 13.30 h. Consulteu el programa de la Jornada