L'escola i tu
c/ Immaculada nº25–35 – 08017 Barcelona - Telèfon: 932 120 908 - Mail: infosarria@escolapia.cat

Fem matemàtiques vivint-lesFem matemàtiques vivint-les

Per entendre i consolidar conceptes matemàtics teòrics és imprescindible vivenciar les experiències i manipular objectes reals. Els alumnes del grup d’excel·lència de matemàtiques de 2n d’ESO mesuren els gegants en Vilana i l’Imma i l’altura de columnes i palmeres per aprendre el teorema de Tales.