L'escola i tu
c/ Immaculada nº25–35 – 08017 Barcelona - Telèfon: 932 120 908 - Mail: infosarria@escolapia.cat

Educació Secundària Obligatòria


A l’ESO treballem per a la promoció del desenvolupament dels alumnes potenciant-ne les capacitats bàsiques mitjançant el foment de la recerca, la reflexió crítica, els valors, la innovació, els hàbits saludables i l’equilibri emocional. L’àmplia oferta de matèries optatives permet als alumnes continuar amb l’aprenentatge d’una tercera llengua estrangera (el francès o l’alemany), de gaudir d’intercanvis i estades a l’estranger, d’iniciar-se en el món de la robòtica, els microorganismes, l’antic Egipte… Paral·lelament, segueixen amb la natació, la qual es combina amb l’aprenentatge del que anomenem «tallers de supervivència domèstica» (planxa i costura, bricolatge i cuina).

L'HORARI

 

De 8.30 a 13.50 i de 15.15 a 17.10.

Els dimecres i els divendres, no hi ha activitat lectiva a la tarda.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'APRENENTATGE DE LES LLENGÜES ESTRANGERES

 

L’anglès és la primera llengua estrangera de la nostra escola. A partir de 5è de primàriatots els alumnes inicien l’aprenentatge d’una segona llengua estrangera, el francès o l’alemany, que poden continuar estudiant al llarg de tota l’ESO. També a l’ESO, els alumnes poden optar per cursar itineraris d’excel·lència (Aula Europea de francés i Aula Europea d’alemany). Per accedir-hi cal superar una prova de nivell i/o uns criteris de selecció.

• Agrupaments flexibles (per nivells) d’expressió oral en anglès.
• Matèries curriculars en anglès. D’aquesta manera, a 1r d’ESO els alumnes fan 5 hores d’anglès a la setmana; a 2n, 6 hores a la setmana; a 3r, en fan 5; i a 4t, en fan 6.
• Matèria optativa de francès
• Matèria optativa d’alemany
• Itinerari d’excel·lència de francès (Aula Europea) de tres cursos de durada, que inclou una estada i intercanvis lingüístics específics.
• Itinerari d’excel·lència d’alemany (Aula Europea) de tres cursos de durada, que inclou intercanvis lingüístics específics.
• Presentació dels alumnes als exàmens oficials de Cambridge i del Ministère de l’Éducation Nationale de França. Els continguts dels exàmens estan integrats als currículums d’anglès i de francès    de l’Escola.

 


LES ESTADES A L'ESTRANGER I ELS INTERCANVIS LINGÜÍSTICS


EL PROGRAMA D'INTEGRACIÓ AL CANADÀ

Oferim a tots els alumnes la possibilitat de participar en un programa d’integració escolar en una High School a British Columbia, al Canadà. Aquest programa es realitza durant el primer Trimestre i té una durada de deu setmanes. Durant l’estada, els alumnes s’allotgen a casa de famílies canadenques.

Per tal que els alumnes no tinguin dificultats acadèmiques en reincorporar-se a l’Escola, els nostres professors i els tutors en fan un seguiment durant l’estada.


EL BATXILLERAT DUAL

L’Escola ofereix la possibilitat d’estudiar, a través de l’organització nord-americana Academica Corporation (www.academica.school), el Batxillerat Diploma Dual adreçat als alumnes del grup 1 d’anglès que cursaran 3r o 4t d’ESO durant el curs 2016-17.

El programa consisteix en cursar, de manera simultània, el batxillerat espanyol de forma presencial i l’estatunidenc de forma virtual, obtenint així la doble titulació. El programa es pot iniciar a tercer o quart d’ESO i es finalitza en aconseguir els sis crèdits exigits, que representen el 25% del currículum de High School americà. El 75% restant es convalida aprovant els crèdits del batxillerat espanyol.

Els objectius del programa de batxillerat Diploma Dual són:

  • Perfeccionar el nivell d’anglès: comunicació oral i escrita íntegra en anglès.
  • Millorar les competències digitals: entorn de treball virtual.
  • Fomentar l’autonomia i maduresa personal: organització i gestió del treball.

Donat que aquest és un programa que requereix un alt grau de compromís i esforç personal, l’alumnat interessat haurà de passar per dues fases de selecció.


ELS TALLERS DE SUPERVIVÈNCIA DOMÈSTICA

 

A l’ESO els alumnes cursen les següents activitats complementàries: informàtica (1 semestre al llarg de tota l’ESO), natació (1 semestre a cada curs de l’ESO, a la piscina de l’escola), i tallers de supervivència domèstica (1 semestre de cada activitat al llarg de tota l’ESO).

Els tallers de supervivència domèstica són la planxa, la costura, el bricolatge i la cuina.

Planxa i costura (1r i 2n d’ESO) 

Els alumnes realitzen senzilles reparacions de la roba com ara una costura desfeta, cosir un botó, fer una vora o cosir una cremallera; aprenen a manipular correctament els estris de cosir i planxar i confeccionen peces cosides a mà (bosses de roba, decoració de Nadal, fundes de coixí…) i peces fetes amb ganxet o agulles de mitja. 

Bricolatge (3r i 4t d’ESO)

Els alumnes aprenen a fer reparacions elèctriques (reparar o canviar un endoll, muntar un allargador d’antena…), reparacions de lampisteria (desembossar un desguàs, canviar una aixeta, soldar per tapar fuites en canonades de coure…) i reparacions de l’automòbil (canviar una roda punxada, canviar la bateria, mirar el nivell d’oli i canviar-lo…).

Cuina (3r i 4t d’ESO)

Els alumnes aprenen a cuinar receptes senzilles, adquireixen hàbits d’alimentació saludables, utilitzen correctament els estris de cuina, i netegen i endrecen l’aula de cuina.


LES CLAUS DE LA NOSTRA ESO

 


Itineraris d’excel·lència i de reforç.


Desdoblaments per treballar la competència oral en llengua anglesa.


Itinerari lingüístic d’excel·lència de francès (Aula Europea).


Itinerari lingüístic d’excel·lència d’alemany (Aula Europea).


Activitats d’aprenentatge-servei que permeten el treball conjunt entre els alumnes de diferents etapes i ajuden a consolidar els coneixements treballats.


Tallers de supervivència domèstica: planxa i costura, bricolatge i cuina.


Pla d’acció tutorial: civilitat, hàbits de salut, afectivitat i sexualitat, hàbits de treball i de convivència, orientació acadèmica i professional…


Treball de l’educació emocional i la dimensió interior mitjançant sortides convivencials i exercicis de reflexió que ajuden a crear un ambient serè i permeten un aprenentatge més eficaç.


Natació obligatòria.