L'escola i tu
c/ Immaculada nº25–35 – 08017 Barcelona - Telèfon: 932 120 908 - Mail: infosarria@escolapia.cat

Escola Pia


escolaitu


 

Oferta educativa


escola-pia-infantil

Educació infantil


L’educació infantil és el pilar en què es fonamenta el desenvolupament dels infants i ha de poder garantir un marc de comunicació que garanteixi el procés d’ensenyament-aprenentatge. En aquesta etapa és fonamental que s’estableixin relacions afectives entre els infants i els mestres, les quals els permetran adquirir la seguretat i autonomia necessàries per al seu desenvolupament.

Per aquest motiu, el parvulari està situat dins del recinte de l’Escola, en un ambient familiar i independent de la resta d’etapes educatives del centre. Té una entrada pròpia que permet una còmoda accessibilitat, ja que disposa d’aparcament exclusiu per a les famílies amb fills a educació infantil.

MÉS INFO

escola-pia-PRIMARIA

Educació primària


A la primària proporcionem una educació que permet desenvolupar les capacitats personals i les habilitats socials; adquirir les habilitats i les competències relatives a l’expressió i la comprensió orals, a l’expressió escrita i la comprensió lectora, a les matemàtiques i a l’ús de les noves tecnologies i de la comunicació audiovisual; desenvolupar la capacitat d’esforç, de treball i d’estudi, i expressar el sentit artístic, la creativitat i l’afectivitat. Hi introduïm la segona llengua estrangera, el francès o l’alemany, i el conveni amb el Conservatori del Liceu permet dotar els nostres alumnes d’una educació musical de nivell.

MÉS INFO

escola-pia-eso

ESO


A l’ESO treballem per a la promoció del desenvolupament dels alumnes potenciant-ne les capacitats bàsiques mitjançant el foment de la recerca, la reflexió crítica, els valors, la innovació, els hàbits saludables i l’equilibri emocional. L’àmplia oferta de matèries optatives permet als alumnes continuar amb l’aprenentatge d’una tercera llengua estrangera (l’alemany o el francès), de gaudir d’intercanvis i estades a l’estranger, d’iniciar-se en el món de la robòtica, els microorganismes, l’antic Egipte… Paral·lelament, segueixen amb la natació, la qual es combina amb l’aprenentatge del que anomenem «tallers de supervivència domèstica» (planxa i costura, bricolatge i cuina).

MÉS INFO

escola-pia-batxillerat

Batxillerat


El batxillerat a la nostra Escola és concertat i s’hi poden cursar nou itineraris possibles dins de les modalitats de ciències i tecnologia, ciències socials i humanitats i d’arts.

Treballem per donar als nostres alumnes una educació integral que els permeti assolir una bona educació en valors i alhora un bon rendiment acadèmic. No només es tracta de formar alumnes que obtinguin bones notes a les proves d’aptitud per a l’accés a la universitat, sinó de preparar-los per superar amb èxit els reptes que els presenti la vida després de l’Escola.

MÉS INFO

Batxillerat Dual


El programa consisteix en cursar, de manera simultània, el batxillerat espanyol de forma presencial i l’estatunidenc de forma virtual, obtenint així la doble titulació. El programa es pot iniciar a tercer o quart d’ESO i es finalitza en aconseguir els sis crèdits exigits, que representen el 25% del currículum de High School americà. El 75% restant es convalida aprovant els crèdits del batxillerat espanyol.

MÉS INFO

escola-pia-cicles-formatius

Cicles Formatius


Els cicles formatius són un itinerari diferent d’accés a la universitat que permeten, des del primer dia, establir contacte amb el món laboral i professional.

A l’Escola oferim cicles formatius de la família d’activitats físiques i esportives, com és el Grau Mitjà – Conducció d’activitats fisicoesportives en el medi natural (CAFEMN) i els Graus Suuperiors d’Animació d’activitats físiques i esportives (AAFE), Fitness & Wellness dins l’animació d’activitats fisicoespotives i el de Nutrició esportiva dins dietètica. També oferim els estudis d’Ensenyaments esportius de règim especial, en les modalitats de Futbol, Bàsquet, Salvament i Socorrisme, Esports d’hivern i Esports de munyanya i escalada. També oferim el curs per a l’accés als cicles formatius de grau superior (CAS).

MÉS INFO

Our School


Escola Pia de Sarrià-Calassanç is one of the twenty school centres of the Escola Pia (Piarist Fathers) in Catalonia. The main features of Escola Pia de Sarrià-Calassanç are as follows: we seek a model of school open to everybody, educating in values, addressing individual attention to the students and their need for orientation, promoting responsibility and the development of decision- making criteria. In this sense, active learning or the application of new technologies to learning are integrated all throughout our educational itinerary.

MORE INFO

EDUCACIÓ INFANTIL

escola-pia-infantil

L’educació infantil és el pilar en què es fonamenta el desenvolupament dels infants i ha de poder garantir un marc de comunicació que garanteixi el procés d’ensenyament-aprenentatge. En aquesta etapa és fonamental que s’estableixin relacions afectives entre els infants i els mestres, les quals els permetran adquirir la seguretat i autonomia necessàries per al seu desenvolupament.

Per aquest motiu, el parvulari està situat dins del recinte de l’Escola, en un ambient familiar i independent de la resta d’etapes educatives del centre. Té una entrada pròpia que permet una còmoda accessibilitat, ja que disposa d’aparcament exclusiu per a les famílies amb fills a educació infantil.

MÉS INFO

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

escola-pia-PRIMARIA

A la primària proporcionem una educació que permet desenvolupar les capacitats personals i les habilitats socials; adquirir les habilitats i les competències relatives a l’expressió i la comprensió orals, a l’expressió escrita i la comprensió lectora, a les matemàtiques i a l’ús de les noves tecnologies i de la comunicació audiovisual; desenvolupar la capacitat d’esforç, de treball i d’estudi, i expressar el sentit artístic, la creativitat i l’afectivitat. Hi introduïm la segona llengua estrangera, el francès, i el conveni amb el Conservatori del Liceu permet dotar els nostres alumnes d’una educació musical de nivell.

MÉS INFO

ESO

escola-pia-eso

A l’ESO treballem per a la promoció del desenvolupament dels alumnes potenciant-ne les capacitats bàsiques mitjançant el foment de la recerca, la reflexió crítica, els valors, la innovació, els hàbits saludables i l’equilibri emocional. L’àmplia oferta de matèries optatives permet als alumnes de començar amb l’aprenentatge d’una tercera llengua estrangera (l’alemany), de gaudir d’intercanvis i estades a l’estranger, d’iniciar-se en el món de la robòtica, els microorganismes, l’antic Egipte… Paral·lelament, segueixen amb la natació, la qual es combina amb l’aprenentatge del que anomenem «tallers de supervivència domèstica» (planxa i costura, bricolatge i cuina).

MÉS INFO

BATXILLERAT

escola-pia-batxillerat

El batxillerat a la nostra Escola és concertat i s’hi poden cursar vuit itineraris possibles dins de les modalitats de ciències i tecnologia i de ciències socials i humanitats.

Treballem per donar als nostres alumnes una educació integral que els permeti assolir una bona educació en valors i alhora un bon rendiment acadèmic. No només es tracta de formar alumnes que obtinguin bones notes a les proves d’aptitud per a l’accés a la universitat, sinó de preparar-los per superar amb èxit els reptes que els presenti la vida després de l’Escola.

MÉS INFO

BATXILLERAT DUAL

El programa consisteix en cursar, de manera simultània, el batxillerat espanyol de forma presencial i l’estatunidenc de forma virtual, obtenint així la doble titulació. El programa es pot iniciar a tercer o quart d’ESO i es finalitza en aconseguir els sis crèdits exigits, que representen el 25% del currículum de High School americà. El 75% restant es convalida aprovant els crèdits del batxillerat espanyol.

CICLES FORMATIUS

escola-pia-cicles-formatius

Els cicles formatius són un itinerari diferent d’accés a la universitat que permeten, des del primer dia, establir contacte amb el món laboral i professional.

A l’Escola oferim cicles formatius de la família dels esports, la qual s’estructura a l’entorn de dos eixos: els estudis de règim ordinari, sense prova d’accés (CFGM CAFEMN i CFGS AFE), i els estudis de règim especial, amb prova específica d’accés per a cada tipus d’estudi. També oferim, dins de l’itinerari de la formació professional d’esports, el curs per a l’accés als cicles formatius de grau superior (CAS).

MÉS INFO

 

OUR SCHOOL

Escola Pia de Sarrià-Calassanç is one of the twenty school centres of the Escola Pia (Piarist Fathers) in Catalonia. The main features of Escola Pia de Sarrià-Calassanç are as follows: we seek a model of school open to everybody, educating in values, addressing individual attention to the students and their need for orientation, promoting responsibility and the development of decision- making criteria. In this sense, active learning or the application of new technologies to learning are integrated all throughout our educational itinerary.