L'escola i tu
c/ Immaculada nº25–35 – 08017 Barcelona - Telèfon: 932 120 908 - Mail: infosarria@escolapia.cat

Escola Pia


escolaitu


Oferta educativa


escola-pia-infantil

Educació infantil


L’educació infantil és el pilar en què es fonamenta el desenvolupament dels infants i ha de poder garantir un marc de comunicació que garanteixi el procés d’ensenyament-aprenentatge. En aquesta etapa és fonamental que s’estableixin relacions afectives entre els infants i els mestres, les quals els permetran adquirir la seguretat i autonomia necessàries per al seu desenvolupament.

Per aquest motiu, el parvulari està situat dins del recinte de l’Escola, en un ambient familiar i independent de la resta d’etapes educatives del centre. Té una entrada pròpia que permet una còmoda accessibilitat, ja que disposa d’aparcament exclusiu per a les famílies amb fills a educació infantil.

MÉS INFO

escola-pia-PRIMARIA

Educació primària


A la primària proporcionem una educació que permet desenvolupar les capacitats personals i les habilitats socials; adquirir les habilitats i les competències relatives a l’expressió i la comprensió orals, a l’expressió escrita i la comprensió lectora, a les matemàtiques i a l’ús de les noves tecnologies i de la comunicació audiovisual; desenvolupar la capacitat d’esforç, de treball i d’estudi, i expressar el sentit artístic, la creativitat i l’afectivitat. Hi introduïm la segona llengua estrangera, el francès o l’alemany, i el conveni amb el Conservatori del Liceu permet dotar els nostres alumnes d’una educació musical de nivell.

MÉS INFO

escola-pia-eso

ESO


A l’ESO treballem per a la promoció del desenvolupament dels alumnes potenciant-ne les capacitats bàsiques mitjançant el foment de la recerca, la reflexió crítica, els valors, la innovació, els hàbits saludables i l’equilibri emocional. L’àmplia oferta de matèries optatives permet als alumnes continuar amb l’aprenentatge d’una tercera llengua estrangera (l’alemany o el francès), de gaudir d’intercanvis i estades a l’estranger, d’iniciar-se en el món de la robòtica, els microorganismes, l’antic Egipte… Paral·lelament, segueixen amb la natació, la qual es combina amb l’aprenentatge del que anomenem «tallers de supervivència domèstica» (planxa i costura, bricolatge i cuina).

MÉS INFO

escola-pia-batxillerat

Batxillerat


El batxillerat a la nostra Escola és concertat i s’hi poden cursar nou itineraris possibles dins de les modalitats de ciències i tecnologia, ciències socials i humanitats i d’arts.

Treballem per donar als nostres alumnes una educació integral que els permeti assolir una bona educació en valors i alhora un bon rendiment acadèmic. No només es tracta de formar alumnes que obtinguin bones notes a les proves d’aptitud per a l’accés a la universitat, sinó de preparar-los per superar amb èxit els reptes que els presenti la vida després de l’Escola.

MÉS INFO

escola-pia-cicles-formatius

Cicles Formatius


Els cicles formatius són un itinerari diferent d’accés a la universitat que permeten, des del primer dia, establir contacte amb el món laboral i professional.

A l’Escola oferim cicles formatius de la família d’activitats físiques i esportives, com és el Grau Mitjà – Conducció d’activitats fisicoesportives en el medi natural (CAFEMN) i els Graus Suuperiors d’Animació d’activitats físiques i esportives (AAFE), Fitness & Wellness dins l’animació d’activitats fisicoespotives i el de Nutrició esportiva dins dietètica. També oferim els estudis d’Ensenyaments esportius de règim especial, en les modalitats de Futbol, Bàsquet, Salvament i Socorrisme, Esports d’hivern i Esports de munyanya i escalada. També oferim el curs per a l’accés als cicles formatius de grau superior (CAS).

MÉS INFO

Our School


Escola Pia de Sarrià-Calassanç is one of the twenty school centres of the Escola Pia (Piarist Fathers) in Catalonia. The main features of Escola Pia de Sarrià-Calassanç are as follows: we seek a model of school open to everybody, educating in values, addressing individual attention to the students and their need for orientation, promoting responsibility and the development of decision- making criteria. In this sense, active learning or the application of new technologies to learning are integrated all throughout our educational itinerary.

MORE INFO

EDUCACIÓ INFANTIL

escola-pia-infantil

L’educació infantil és el pilar en què es fonamenta el desenvolupament dels infants i ha de poder garantir un marc de comunicació que garanteixi el procés d’ensenyament-aprenentatge. En aquesta etapa és fonamental que s’estableixin relacions afectives entre els infants i els mestres, les quals els permetran adquirir la seguretat i autonomia necessàries per al seu desenvolupament.

Per aquest motiu, el parvulari està situat dins del recinte de l’Escola, en un ambient familiar i independent de la resta d’etapes educatives del centre. Té una entrada pròpia que permet una còmoda accessibilitat, ja que disposa d’aparcament exclusiu per a les famílies amb fills a educació infantil.

MÉS INFO

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

escola-pia-PRIMARIA

A la primària proporcionem una educació que permet desenvolupar les capacitats personals i les habilitats socials; adquirir les habilitats i les competències relatives a l’expressió i la comprensió orals, a l’expressió escrita i la comprensió lectora, a les matemàtiques i a l’ús de les noves tecnologies i de la comunicació audiovisual; desenvolupar la capacitat d’esforç, de treball i d’estudi, i expressar el sentit artístic, la creativitat i l’afectivitat. Hi introduïm la segona llengua estrangera, el francès, i el conveni amb el Conservatori del Liceu permet dotar els nostres alumnes d’una educació musical de nivell.

MÉS INFO

ESO

escola-pia-eso

A l’ESO treballem per a la promoció del desenvolupament dels alumnes potenciant-ne les capacitats bàsiques mitjançant el foment de la recerca, la reflexió crítica, els valors, la innovació, els hàbits saludables i l’equilibri emocional. L’àmplia oferta de matèries optatives permet als alumnes de començar amb l’aprenentatge d’una tercera llengua estrangera (l’alemany), de gaudir d’intercanvis i estades a l’estranger, d’iniciar-se en el món de la robòtica, els microorganismes, l’antic Egipte… Paral·lelament, segueixen amb la natació, la qual es combina amb l’aprenentatge del que anomenem «tallers de supervivència domèstica» (planxa i costura, bricolatge i cuina).

MÉS INFO

BATXILLERAT

escola-pia-batxillerat

El batxillerat a la nostra Escola és concertat i s’hi poden cursar vuit itineraris possibles dins de les modalitats de ciències i tecnologia i de ciències socials i humanitats.

Treballem per donar als nostres alumnes una educació integral que els permeti assolir una bona educació en valors i alhora un bon rendiment acadèmic. No només es tracta de formar alumnes que obtinguin bones notes a les proves d’aptitud per a l’accés a la universitat, sinó de preparar-los per superar amb èxit els reptes que els presenti la vida després de l’Escola.

MÉS INFO

CICLES FORMATIUS

escola-pia-cicles-formatius

Els cicles formatius són un itinerari diferent d’accés a la universitat que permeten, des del primer dia, establir contacte amb el món laboral i professional.

A l’Escola oferim cicles formatius de la família dels esports, la qual s’estructura a l’entorn de dos eixos: els estudis de règim ordinari, sense prova d’accés (CFGM CAFEMN i CFGS AFE), i els estudis de règim especial, amb prova específica d’accés per a cada tipus d’estudi. També oferim, dins de l’itinerari de la formació professional d’esports, el curs per a l’accés als cicles formatius de grau superior (CAS).

MÉS INFO

OUR SCHOOL

Escola Pia de Sarrià-Calassanç is one of the twenty school centres of the Escola Pia (Piarist Fathers) in Catalonia. The main features of Escola Pia de Sarrià-Calassanç are as follows: we seek a model of school open to everybody, educating in values, addressing individual attention to the students and their need for orientation, promoting responsibility and the development of decision- making criteria. In this sense, active learning or the application of new technologies to learning are integrated all throughout our educational itinerary.

MORE INFO